Blog


    O rozhodnutiach

    Na začiatku písania knihy som si urobila myšlienkovú mapu, pomocou ktorej sa mi vykryštalizovala osnova jednotlivých kapitol. Dnes je úplne iná a hoci používam všetko, čo som doteraz napísala, všetky kapitoly som úplne prekopala.

    Read more

    Order now

    Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.